Film z niedzielnego spotkania w Dębicy!

Autor filmu – Rafał Pagacz. Dziękujemy za film!