Dodatkowa informacja odnośnie rajdu!

Chętni do jazdy wg itinerera proszeni są o zgłaszanie swojego udziału. Ograniczona liczba chętnych do 30 załóg! Załoga która chce brać udział w tych zawodach musi się zdecydować na udział w obu dniach zlotu. Po rejestracji w Tuchowie uczestnicy dostaną rozpisany itinerer wraz z naklejką z numerem. Uczestnicy będą partycypować w niewielkich opłatach uczestnictwa.